Thư chúc Tết của Chủ tịch nước gửi đồng bào cả nước Tết Quý Tỵ – 2013 – Họ Trương Việt Nam

Thư chúc Tết của Chủ tịch nước gửi đồng bào cả nước Tết Quý Tỵ – 2013 – Họ Trương Việt Nam.

Advertisements

Trương Đình Dũ (Trương Đình Dzu – 1917 -1991) – Một luật sư uyên bác – Họ Trương Việt Nam

Trương Đình Dũ (Trương Đình Dzu – 1917 -1991) – Một luật sư uyên bác – Họ Trương Việt Nam.

PGS TS Trương Quốc Bình thăm và làm việc với các vị đại diện của Họ Trương tại làng Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội – Họ Trương Việt Nam

PGS TS Trương Quốc Bình thăm và làm việc với các vị đại diện của Họ Trương tại làng Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội – Họ Trương Việt Nam.

Ông Tổ sáng lập võ đường Kỳ Sơn Trương Chưởng – Họ Trương Việt Nam

Ông Tổ sáng lập võ đường Kỳ Sơn Trương Chưởng – Họ Trương Việt Nam.

Thái Vương Trương Nữu đại tướng quân (737-791) – Họ Trương Việt Nam

Thái Vương Trương Nữu đại tướng quân (737-791) – Họ Trương Việt Nam.

Nén hương tưởng niệm ông Trương Trọng Khem- trưởng tộc Họ Trương Văn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. – Họ Trương Việt Nam

Nén hương tưởng niệm ông Trương Trọng Khem- trưởng tộc Họ Trương Văn xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. – Họ Trương Việt Nam.

Thường trực Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời họp hội nghị bàn về công tác chuẩn bị cho Đại hội họ Trương toàn quốc lần thứ nhất – Họ Trương Việt Nam

Thường trực Hội đồng Trương tộc Việt Nam lâm thời họp hội nghị bàn về công tác chuẩn bị cho Đại hội họ Trương toàn quốc lần thứ nhất – Họ Trương Việt Nam.

//